Info verhuur

Algemene Huurvoorwaarden.

De betaling dient voldaan te zijn voor het verhuurartikel wordt geleverd.

Omdat er regels moeten zijn bij het huren van onze artikelen hieronder onze voorwaarden:
Het gehuurde artikel valt onder supervisie van de huurder. De huurder moet waken over het aan hem / haar toevertrouwde materiaal. De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden, ( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren . Ook niet als de decoratie en andere materialen door Partydeco Volendam is opgebouwd. De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is.
Verzekering:
De artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder. De artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen. Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele tijdelijke evenementen verzekering!!
Annulering:
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;* 20% van het huurbedrag indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.* 50% van het huurbedrag indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.* 100% van het huurbedrag indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt.
Borg
Wij vragen een borg van €50,00. U ontvangt de borg weer retour wanneer wij de letters/cijfers in goede staat van u terug hebben ontvangen. Het is helaas niet mogelijk om het huurbedrag achteraf te verrekenen met de borg. Beide bedragen dienen bij aanvang van de huurperiode worden betaald.
Per kapot lampje bij de led artikelen rekenen wij €5,00